Rudolf Jurolek - Život je možný. Smrekový les. Poľné vety

NOVINKA
  • 66. zväzok edície Mušľa - prémiový zväzok
  • Ilustrácie: Rastislav Podoba
  • Počet strán: 128
  • Väzba: pevná s prebalom
  • Rozmer: 154 x 226 mm
  • ISBN: 978-80-8245-035-7
  • Rok vydania: 2023
10,00 €

Krajina, príroda majú vo svojej holej existencii pre Jurolekov básnický subjekt absolútnu výpovednú hodnotu. Tento svet je celkom zámerne svetom bez človeka, aj preto sa môže a má javiť ako božský. Tri zbierky zlúčené do nového celku spoľahlivo spája tá istá metóda: minimalistická a vyhranene intímna exegéza toho, na čo hľadíme, keď vstupujeme do priestoru "tam vonku". Prírodné, vonkajškové, sa zvýznamňuje optikou zameranou na maličkosti, ktoré autorov subjekt objaví a oddelí od pozadia tým, že im prisúdi prioritný význam. Je to v istom zmysle aj premena fyzického na metafyzické - z významu sa rodí poznanie. Pri pointách zlomkovitých sentencií a gnóm čitateľ zažíva nevšedný impulz, niečo ako vnuknutie. Tento záblesk znamená radosť z objavu, ale aj katarzné povznesenie.