Miroslav Varšo - Ozeáš, Joel, Amos

PARTNERSKÝ PREDAJ

  • Komentáre k Starému zákonu
  • 4. zväzok
  • Vydavateľstvo: Vivit
  • Počet strán: 544
  • Väzba: Pevná väzba s papierovým prebalom
  • Rozmer: B5 (165x238 mm)
  • Druhé vydanie
  • Rok vydania: 2018
  • ISBN: 978-80-8175-047-2

23,90 €

Knihy prorokov Ozeáša a Amosa patria k najstarším prorockým spisom Starého zákona. Obaja proroci riešia vzťah medzi Bohom a jeho ľudom. Zatiaľ čo prorok Ozeáš predstavuje Boha ako milujúceho manžela túžiaceho po láske manželky, či milujúceho otca skloneného k tvrdohlavému synovi, prorok Amos vystupuje v mene Všemohúceho, ktorý mocnou rukou riadi svet. Omnoho neskorší prorok Joel nabáda apokalyptickými obrazmi ľud k pokániu a Boha predstavuje ako toho, kto túži ukázať zmilovanie a blízkosť. Všetci traja proroci končia krásnou víziou. V Ozeášovi Boh ponúka uzdravenie manželkinho chorobného behania za mužmi (ako metafory ľudu uctievajúceho bôžikov), v Amosovi sľubuje ľudu skvelú budúcnosť v krajine snov, Joelov prísľub zoslania Svätého Ducha označil apoštol Peter za naplnený na Turíce.