Marián Milčák - Subjekt a paradigma básnického textu

NOVINKA

Milčák vo svojej poslednej monografii načrtáva možnú typológiu hypostazovaného subjektu. Nejde mu však len o terminologické spresnenie pri narábaní s kategóriou subjektu, ale aj ohľadanie istého hierarchizujúceho systému. Autorova perspektíva vychádza zparadigmatickej opozície súčasnej lyriky, teda z istej tenzie medzi tým, čo sa v lyrike vníma ako tradičné a normatívne, a tým, čo vzniká v súčasnej básnickej produkcii zásluhou ozvláštňujúcich postupov a inovácií. Úvahy vychádzajú z lektúry básnických textov Rudolfa Juroleka, Evy Luky, Teda Hughesa, Zbigniewa Herberta, Arpáda Tözséra, Ivana Štrpku, Valerija Kupku a iných autorov.

5,00 €
  • 43. zväzok edície Sivá brada

  • Počet strán: 80

  • Väzba: brožované s prebalom

  • Rozmer: 127 x 200 mm

  • ISBN: 978-80-8245-037-1