John Milton - Vrátený raj. Samson bojovník

  • Preklad Marián Andričík
  • Ilustrácie William Blake
  • Počet strán: 296
  • Väzba: pevná väzba s prebalom
  • Rozmer: 158 x 237 mm
  • ISBN: 978-80-8245-016-6
  • Rok vydania: 2022
25,00 €

Po epose Stratený raj vychádza v slovenskom preklade prvý raz - povedané slovami Samuela Johnsona - aj posledný básnický potomok Johna Miltona, miniepos Vrátený raj (Paradise Regained), takisto inšpirovaný Bibliou, tentoraz Satanovými pokúšaniami Krista, známymi z Matúšovho i Lukášovho evanjelia. Milton tu tentoraz na kratšej ploche necelých dvetisíc veršov, rozdelených do štyroch kníh, rozvíja fascinujúci rétorický zápas dvoch protagonistov, ktorý sa začína Kristovým krstom pri rieke Jordán a končí Satanovou definitívnou porážkou na veži jeruzalemského chrámu. Takako v pôvodnom vydaní v r. 1671, aj v preklade je k Vrátenému raju pripojená veršovaná knižná dráma Samson bojovník, inšpirovaná starozákonnými udalosťami z Knihy sudcov a napísaná v duchu starogréckej tragédie. Čitateľ sa v tomto Miltonovom diele stretáva so zdanlivo zlomeným silákom Samsonon vo filištínskom väzení, ktorý sa v jeho závere vypne k heroickému mravnému činu. Z anglického originálu John Milton: Paradise Regained. A Poem in IV Books. To which is added Samson Agonistes. London : John Starkey, 1671, preložil, poznámky a vysvetlivky a doslov napísal Marián Andričík.