Andrés Sánchez Robayna - Na šírom mori

  • Preklad: Peter Zsoldos
  • Ilustrácie: Vojtech Kolenčík
  • Počet strán: 88
  • Väzba: brožovaná
  • Rozmer: 140 x 204 mm
  • ISBN: 978-80-8245-023-4
  • Rok vydania: 2023
6,00 €

Robayna pracuje s pozoruhodnými metaforami a básnickými prostriedkami. Jeho knihu Na šírom mori ozvláštňuje okrem iného pojem nevedomosti. Ide o starý spirituálny a mystický systém, podľa ktorého je nevedno (no saber) vyššou formou poznania. Najvýraznejším klasickým príkladom tohto prúdu je The Cloud of Unknowing, dielo anonymného anglického autora zo 14. storočia. Máme tu do činenia s niečím posvätným, čo básnik skúma prostredníctvom návratu do minulosti. Pre Robaynu je návrat k pôvodu, k počiatkom príbehu, nástrojom na nadviazanie kontaktu s mystériom ,,tela sveta". Základným pocitom tejto knihy nie je pocit opustenosti alebo uvedomovanie si ruptúry vo vzťahu k predchádzajúcemu životu. Práve naopak, táto dlhá báseň, pozostávajúca z 35 fragmentov bez názvu, má ambíciu uzmieriť smútok s láskou a nádejou a znovu ich obnoviť.