preklad Marián Andričík


Jon Fosse / SESTRA

preklad Anna Fosse // ilustroval Jakub Milčák

Kto povedal, že to, čo konajú dospelí je dôležitejšie ako to, čo konajú deti? Kto určil, že prežívanie dospelého človeka je relevantnejšie ako prežívanie dieťaťa? Úsilie o odpoveď na tieto otázky mohlo byť na počiatku genézy Fosseho textu "Sestra". Fosse ako človek a ako autor je totiž schopný dať detskému konaniu a vnímaniu sveta plnú vážnosť...


naposledy u nás vyšlo: