Marián Andričík, Taras Shmiher - Translating Milton into the Slavic World

NOVINKA

Kniha Translating Milton into the Slavic World je súborom štúdií literárneho vedcaa prekladateľa Mariána Andričíka z UPJŠ v Košiciach a Tarasa Shmihera z Národnej univerzity I. Franka vo Ľvove, ktorý je doplnený o rozhovor týkajúci sa prekladania umeleckej literatúry. Jej ambíciou je ponúknuť prvý komplexnejší pohľad na preklady diel Johna Miltona tematicky vychádzajúce z Biblie (najmä Stratený raj a Samson bojovník, čiastočne aj Vrátený raj) do slovanských jazykov. Históriou prekladov Strateného raja do slovanských jazykov od 18. storočia až podnes sa zaoberá prvá štúdia, po ktorej nasleduje prekladateľská reflexia vlastných postupov pri prvom preklade Strateného raja do slovenčiny. Ďalšie dve komparatívne štúdie sú porovnaním prekladateľských postupov pri preklade Miltonovej knižnej drámy Samson bojovník a jeho eposu Stratený raj do ukrajinčiny a slovenčiny.

7,00 €
  • 44. zväzok edície Sivá brada

  • Prémiový zväzok edície Sivá brada

  • Počet strán: 127

  • Väzba: brožované

  • Rozmer: 127 x 200 mm

  • ISBN: 978-80-8245-039-5

  • Rok vydania: 2023